Ζυγαριές Ανάλυσης Σύστασης Σώματος

Παλαιότερα προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ανάλυση της σύστασης του σώµατος, ήταν αναγκαία η επίσκεψη σε κάποιον ειδικό. Σήµερα, πολλές από τις ζυγαριές που κυκλοφορούν στην αγορά, δεν περιορίζονται στη µέτρηση του σωµατικού βάρους, αλλά συµπεριλαµβάνουν στις µετρήσεις τους και το ποσοστό λίπους, µυϊκής µάζας, οστικής µάζας και νερού κα., δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να γνωρίσουν το σώµα τους, χωρίς κόπο και µε λιγότερα χρήµατα.

Κάποιες από αυτές τις ζυγαριές που είναι γνωστές ως λιποµετρητές, υπολογίζουν τον µεταβολικό ρυθµό και τον Δείκτη Μάζας Σώµατος, ο οποίος υπολογίζεται από τη σχέση µεταξύ βάρους και ύψους.

Ο πιο σηµαντικός δείκτης µέτρησης είναι το ποσοστό σωµατικού λίπους.

Το ποσοστό σωµατικούς λίπους αποτελεί τη σχέση µεταξύ του λίπους και των υπόλοιπων στοιχείων τους σώµατος. Η τιµή του ποικίλει ανάλογα µε το φύλο (εξαιτίας της διαφορετικής σωµατικής διάπλασης) και την ηλικία και δε συσχετίζεται πάντα µε το σωµατικό βάρος. Δεδοµένου ότι η µεγάλη ποσότητα λίπους έχει συνδεθεί µε πολλές ασθένειες, καθίσταται πολύ σηµαντική η γνώση του.

Τρόπος Λειτουργίας

Η λειτουργία των ζυγαριών λιποµέτρησης, βασίζεται σε µία µέθοδο που είναι γνωστή ως Βιοηλεκτρική Αντίσταση που βοηθάει στην εκτίµηση της σύστασης του σώµατος. Πιο συγκεκριµένα, µέσω της ζυγαριάς, διατρέχει το σώµα ηλεκτρικό ρεύµα πολύ χαµηλής τάσης και µετράται ο βαθµός αντίστασης του σώµατος, στη ροή του ρεύµατος. Με την ολοκλήρωση της µέτρησης και την συλλογή όλων των πληροφοριών όπως µυϊκή µάζα, νερό κα., η ζυγαριά υπολογίζει το ποσοστό λίπους στο σώµα.

Χρήση

Στην πλειοψηφία των ζυγαριών µε λειτουργία λιποµετρητή, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει τα προσωπικά του δεδοµένα, όπως φύλο, ηλικία και ύψος, µε στόχο το αποτέλεσµα της λιποµέτρησης να είναι ακριβές και συναφές µε τα χαρακτηριστικά του χρήστη.

Καλό είναι λοιπόν να επιλέγονται λιποµετρητές µε προφίλ χρηστών άνω του ενός και πολλαπλές µνήµες για να παρακολουθείται εύκολα η πρόοδος.

Προκειµένου τα αποτελέσµατα της µέτρησης να είναι σωστά πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες. Αρχικά η ζυγαριά πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε δάπεδο και όχι σε κάποιο χαλί. Συστήνεται στον χρήστη να µην έχει πιει νερό και να µην έχει φάει κάτι 3-4 ώρες πριν τη µέτρηση, καθώς και να µην έχει κάνει έντονη άσκηση. Επίσης είναι καλό η µέτρηση να πραγµατοποιείται ίδιες ώρες, προκειµένου να υπάρχει µία σταθερή ροή.

Η χρήση της ζυγαριάς-λιποµετρητή βοηθάει σηµαντικά στη διατήρηση ενός υγιούς σωµατικού βάρους και µπορεί να είναι το έναυσµα για αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες ενός ανθρώπου ή ακόµη και ο λόγος να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ ONLINE